Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Khê - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành NTM nâng cao và 1 xã về đích NTM trong năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:19, Thứ Tư, 5-4-2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Linh phấn đấu có thêm 4 xã về đích NTM nâng cao và 1 xã về đích NTM trong năm 2023.

 

Làng quê xã Kim Thạch.

 

Cụ thể, 4 xã hoàn thành NTM nâng cao gồm Vĩnh Thủy, Kim Thạch, Vĩnh Giang và Vĩnh Hòa; xã về đích NTM là Vĩnh Khê. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Vĩnh Linh đã tiến hành giải ngân và phân bổ kịp thời nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia; cân đối, bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện chương trình; huy động sự đóng góp từ các HTX, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

 

Huyện tiếp tục thực hiện việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trong đó, ưu tiên thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Tập trung đôn đốc các xã nâng nao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí còn yếu, còn thiếu. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình, kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai của các địa phương, từ đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

 

Làng quê xã Kim Thạch.

 

Nhờ đó, đến nay xã Vĩnh Giang, Kim Thạch và Vĩnh Thủy đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. Trong đó, Vĩnh Giang và Kim Thạch đã hoàn thành hồ sơ trình đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận; Vĩnh Thủy đang trình UBND huyện thẩm tra; riêng Vĩnh Hòa phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm nay. Xã Vĩnh Khê đã đạt 15/19 tiêu chí NTM, phấn đấu từ đây đến cuối năm hoàn thành các tiêu chí còn lại gồm trường học, hộ nghèo, tổ chức sản xuất và môi trường.

 

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Vĩnh Linh

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH