Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Khê - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:58, Thứ Hai, 22-1-2024

Ngày 29/12/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023.

 

 

 

 

 

 

UBND xã Vĩnh Khê đạt 73,73 điểm, xếp loại Khá, đứng thứ 18/18 xã thị trấn. Cần có nhiều cố gắng hơn nữa.

 

 

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH