Liên hệ - Xã Vĩnh Khê - Vĩnh Linh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

UBND xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Địa chỉ: Thôn Khe Cát, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.

Điện thoại: 0233.3.

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH