Trang chủ - Xã Vĩnh Khê - Vĩnh Linh

 

 

 

 
Xây dựng nông thôn mới
Phấn đấu có thêm 4 xã hoàn thành NTM nâng cao và 1 xã về đích NTM trong năm 2023

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Linh phấn đấu có thêm 4 xã về đích NTM nâng cao và 1 xã về đích NTM...

Chuyển đổi số
Dừng in thẻ BHYT giấy và gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2024

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị có thông báo dừng in thẻ BHYT giấy và gia hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2024 nhằm đơn...

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH